Tapahtumajärjestäjän ympäristöopas

Ympäristöystävällisillä ratkaisuilla et säästä vain luontoa ja luonnonvaroja vaan myös kylmää käteistä. Ympäristöasioiden huomioiminen osoittaa vastuullisuutta ja kohentaa tapahtumasi imagoa.

Vasemmalla olevasta valikosta löydät aihepiireihin jaotellun vinkkilistan toimenpiteistä, joilla voit vähentää tapahtumasi ympäristökuormitusta.

Tapahtuman siisteys ja ympäristöystävällinen tapahtuma

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman siisteydestä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa on mietittävä, miten tapahtumasta saisi mahdollisimman ympäristöystävällisen.

Ympäristöystävällinen tapahtuma aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. On tärkeää minimoida myös tapahtuman epäsuorat ympäristöhaitat, kuten käytettyjen tavaroiden tai tarjottavien ruokien elinkaaren aikainen ympäristökuormitus.

Tampereen kaupungin ympäristösitoumukset

Tampereen kaupunki on sitoutunut edistämään alueellaan kestävää kehitystä ja siksi haluamme myös tapahtumajärjestäjien ottavan nämä seikat huomioon. Jotta järjestäjän ympäristötavoitteet toteutuisivat, on saatava myös tapahtuman työntekijät ja tapahtumassa kävijät noudattamaan näitä periaatteita.