Turvallisuus

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS

Tapahtuman turvallisuudessa tärkeää on etukäteissuunnittelu. Lupiin liittyvien ohjeiden ja määräysten noudattamisella ja yhteistyöllä eri viranomaisten kanssa pääset pitkälle. Vastuu turvallisuudesta on lopulta kuitenkin aina tapahtuman järjestäjällä. Turvallisuuden suunnittelu on hyvä aloittaa riskien kartoittamisella.

TAPAHTUMAN RISKIENHALLINTA

Olennaisinta tapahtuman turvallisuuden kannalta on tunnistaa mahdolliset henkilöriskit ja sen jälkeen omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat riskitekijät. Riskejä analysoitaessa ensin on kartoitettava, millaisia vaaroja tapahtumaan liittyy ja mikä on niiden todennäköisyys. Tämän jälkeen on mietittävä, millaisia seurauksia havaittujen riskien toteutumisesta voi syntyä. Tämän jälkeen on päätettävä toimenpiteistä, joiden avulla havaitut riskit voidaan poistaa tai niiden syntymisen todennäköisyyttä voidaan pienentää.

Riskikartoituksessa on hyvä ottaa huomioon:

  • yleisön ikäjakauma, erityisryhmät, seisova ja istuva yleisö
  • ohjelma, esiintyjät, tilaisuuden kesto, fanituskulttuuri
  • alkoholitarjoilu tai alkoholin myynti
  • huumeidenkäyttö ja huumeidenkäytön todennäköisyys tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä
  • tapahtuman rakenteet ja tilapäisrakenteet
  • tapahtuma-alueen laajuus ja sen erikoisvaatimukset, esimerkiksi vesistön läheisyys
  • sään vaikutus ja tapahtuman aika
Lähde: Vuoripuro, Jari (2007): Suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusopas. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.